HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


Prezentácia a vernisáž výstavy

Dva roky Accentus Musicalis

16. november 2011 o 18:30
Haus der Musik, Wien (Seilerstätte 30)

Trvanie výstavy: do 31. januára 2012


Haus der Musik, Wien


Flyer (PDF)

Fotos Vernissage

Ausstellungsrundgang

Medzinárodný vedecko-vzdelávací projekt Accentus Musicalis mapuje prostredníctvom výstavy „Dva roky Accentus Musicalis“ pôsobenie svojej činnosti v pohraničnom regióne Slovenska a Rakúska. Projekt akcentuje základný prístup teórie predvádzacej praxe, teda kooperáciu hudobnej interpretácie a vedeckého bádania.

Formou fotografií, sprievodných textov a audiovizuálnych materiálov výstava dokumentuje sériu interpretačných workshopov a umeleckých vystúpení, poslaním ktorých je oživenie dobovej interpretačnej rétoriky hudby 16.-18. storočia. Na podujatiach Accentus Musicalis sa doposiaľ stretli účastníci zo 14 krajín vrátane Austrálie, Japonska, Južnej Kórey, Fínska, Talianska, Francúzska , Nemecka, Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Českej republiky, Rakúska a Slovenska.

Výstava bude umiestnená v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave do 31. októbra 2011, z ktorého poputuje do prestížneho viedenského hudobného centra Haus der Musik, kde potrvá od 9. novembra 2011 do 31. januára 2012.

Dnes je tento úspešný bilaterálny projekt, ktorého partnermi sú Univerzita múzických vo Viedni, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave a občianske združenie súboru Musica aeterna, financovaný predovšetkým z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013 Creating the Future.