HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


IMPRESSUM & KONTAKT

Univ. Prof. Gerold Gruber, PhD.
Vedúci projektu, spolutvorca koncepcie projektu, organizátor
gerold.gruber@accentusmusicalis.eu

Mgr. et Mgr. Jana Gajdošíková
Iniciátor, spolutvorca koncepcie projektu, organizátor
jana.gajdosikova@accentusmusicalis.eu

Lucia Lajčáková
Spolutvorca koncepcie projektu, organizátor
lucia.lajcakova@accentusmusicalis.euUniversität für Musik und darstellende Kunst Wien
Lothringerstraße 18
1030 Wien
Telefon: (+43/1) 711 55-3510
Fax: (+43/1) 711 55-3598
Vývoj a tvorba webovej stránky:
Iby-Jolande Varga
www.filmkunst.at