HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMATIONEN –
DOWNLOADS


PRESS - INFO
Accentus Musicalis medzi štyrmi najlepšími projektmi vo Viedni!

S radosťou Vám oznamujeme, ×e projekt Accentus Musicalis (AMUS) bude súčasťou putovnej výstavy “Európske projekty pre Viedeň”, ktorá predstaví štyri najlepšie momentálne realizované európske projekty vo Viedni. Výstavu spoluorganizujú oddelenie urbanistiky (regionálna konkurencieschopnosť) a oddelenie medzinárodnej kooperácie (európska cezhraničná spolupráca) magistrátu mesta Viedeň (MA 27). Súčasťou výstavy bude prezentácia filmu, ktorá predstaví hlavné ciele projektu Accentus Musicalis.

Prezentácia výstavy a filmu sa koná v pondelok 24. októbra 2011 od 10:00 do 14:00 (miesto: Marx Palast, Maria-Jacobbi-Gasse 2, 1030 Viedeň).

Váš Accentus Musicalis projekt tim.

AMUS Paneel (PDF)

Internationales Accentus Musicalis-Symposium
„Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik vom 16. bis 18. Jahrhundert in der Region Mittel- und Osteuropas”, Wien 16.-18 April 2012

Pressetext de (PDF)
Putovná výstava Dva roky Accentus Musicalis im Haus der Musik Viedeň
16. 11. 2011 (Vernissage) – 31. 1. 2012

Pressetext de (PDF)
Workshop Eisenstadt (klávesové nástroje) 23.-26. März
Pressetext de (PDF)
Workshop Trnava (sláčikové nástroje) 9.-12. März:
Pressetext de (PDF)
Präsentationen & Konzerte 19. / 20. November 2010 - Bratislava / Wien
Pressetext (PDF)

RADIO

Interview v éteri Slovenského rozhlasu 22. 6. 2011
Téma: Accentus Musicalis & hudobný a kultúrny mana×ment na vysokých školách

Interview v éteri Slovenského rozhlasu 22. 6. 2011 v relácii Ars musica na rádiu Devín s hudobnou redaktorkou Melániou Puškášovou
Hosť: Jana Gajdošíková

Interview v éteri Slovenského rozhlasu 30.3. 2011

Téma: Prezentácia projektu Accentus Musicalis

Interview v éteri Slovenského rozhlasu 30. 3. 2011 v relácii Ars musica na rádiu Devín s hudobnou redaktorkou Melániou Puškášová
Hostia: Peter Zajíček, Gerold Gruber, Jana Gajdošíková