HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


PUTOVNÁ VÝSTAVA
„Dva roky Accentus Musicalis”


Medzinárodný vedecko-vzdelávací projekt Accentus Musicalis mapuje prostredníctvom výstavy „Dva roky Accentus Musicalis“ pôsobenie svojej činnosti v pohraničnom regióne Slovenska a Rakúska. Projekt akcentuje základný prístup teórie predvádzacej praxe, teda kooperáciu hudobnej interpretácie a vedeckého bádania.

Formou fotografií, sprievodných textov a audiovizuálnych materiálov výstava dokumentuje sériu interpretačných workshopov a umeleckých vystúpení, poslaním ktorých je oživenie dobovej interpretačnej rétoriky hudby 16.-18. storočia. Na podujatiach Accentus Musicalis sa doposiaľ stretli účastníci zo 14 krajín vrátane Austrálie, Japonska, Južnej Kórey, Fínska, Talianska, Francúzska , Nemecka, Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Českej republiky, Rakúska a Slovenska.

14. apríl 2012 – 7. máj 2012 (at)

Univerzita múzických umení vo Viedni


12. február 2012 – 12. apríl 2012 (sk)

Vysoká škola múzických umení v Bratislave


9.11. 2011 - 31.01.2012 (at)
Prezentácia a vernisá výstavy:
16. november 2011 o 18:30

Haus der Musik, Wien


5. 10. 31. 10. 2011 (sk)
Prezentácia a vernisá výstavy:
5. október 2011 o 18:30

Rakúske kulturne fórum v Bratislave