HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


Prezentácia a vernisáž výstavy
Dva roky Accentus Musicalis

Pod záštitou veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Dr. Markusa Wuketicha.

5. október 2011 o 18:30
Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave, Ventúrska 10

Trvanie výstavy: do 31. októbra 2011, Rakúske kultúrne fórum v Bratislave, Zelená 7

Rakúske kultúrne fórum v Bratislave

Fotos Vernissage

Medzinárodný vedecko-vzdelávací projekt Accentus Musicalis mapuje prostredníctvom výstavy „Dva roky Accentus Musicalis“ pôsobenie svojej činnosti v pohraničnom regióne Slovenska a Rakúska. Projekt akcentuje základný prístup teórie predvádzacej praxe, teda kooperáciu hudobnej interpretácie a vedeckého bádania.

Formou fotografií, sprievodných textov a audiovizuálnych materiálov výstava dokumentuje sériu interpretačných workshopov a umeleckých vystúpení, poslaním ktorých je oživenie dobovej interpretačnej rétoriky hudby 16.-18. storočia. Na podujatiach Accentus Musicalis sa doposiaľ stretli účastníci zo 14 krajín vrátane Austrálie, Japonska, Južnej Kórey, Fínska, Talianska, Francúzska , Nemecka, Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Českej republiky, Rakúska a Slovenska.

Výstava bude umiestnená v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra do 31. októbra 2011. Vernisáž v priestoroch Mozartovej siene Rakúskeho veľvyslanectva - kde bola zrealizovaná vôbec prvá prezentácia projektu Accentus Musicalis - doplní vystúpenie súborov Musica aeterna a Collegium Musicum. Z Bratislavy poputuje do prestížneho viedenského hudobného centra Haus der Musik, kde potrvá od 9. novembra 2011 do 31. januára 2012 a potom sa opäť vráti na Slovensko. Záštitu nad výstavou v Rakúskom kultúrnom fóre prevzal veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku Dr. Markus Wuketich.

Dnes je tento úspešný bilaterálny projekt, ktorého partnermi sú Univerzita múzických vo Viedni, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave a občianske združenie súboru Musica aeterna, financovaný predovšetkým z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013 Creating the Future.