HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


PROJEKTOVÝ TÍM

Univ. Prof. Gerold Gruber, PhD.
Vedúci projektu, spolutvorca koncepcie projektu, organizátor
gerold.gruber@accentusmusicalis.eu

Mgr. et Mgr. Jana Gajdošíková
Iniciátor, spolutvorca koncepcie projektu, organizátor
jana.gajdosikova@accentusmusicalis.eu

Lucia Lajčáková
Spolutvorca koncepcie projektu, organizátor
lucia.lajcakova@accentusmusicalis.eu

Iby-Jolande Varga
Vývoj a tvorba webovej stránky, vytvorenie loga; grafika, podklady pre tlač; dokumentácia
varga@filmkunst.at

Univ. Prof. Mgr. Phil. Ingomar Rainer
spolutvorca koncepcie projektu, umelecký vedúci Collegium musicum (MDW),
vydavateľ Wiener Edition Alter Musik
ingomar.rainer@accentusmusicalis.eu

Mgr. art. Peter Zajíček
spolutvorca koncepcie projektu, umelecký vedúci Musica aeterna Bratislava
zajop@stonline.sk

Mgr. Eva Slaninková
Koordinátorka aktivít Musica Aeterna v projekte Accentus Musicalis
eva.slaninkova@accentusmusicalis.eu

Mgr. art. Vladimír Sirota
Koordinátor aktivít HTF VŠMU v projekte Accentus Musicalis
sirota@vsmu.sk

Mgr. art. Robert Šebesta, PhD.
Koordinátor vedeckého výskumu Accentus Musicalis realizovaného na HTF VŠMU
robertsebesta@lotztrio.com