HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


PETER ZAJÍČEK

Peter Zajíček študoval hru na husliach na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave a zúčastnil sa na viacerých majstrovských kurzoch zameraných na interpretačnú prax starej hudby. Je umeleckým vedúcim a koncertným majstrom súboru Musica aeterna, s ktorým popri početných koncertoch v Európe i zámorí realizoval aj úspešné CD nahrávky, z ktorých viaceré získali prestížne zahraničné ocenenia. Je predsedom združenia Centrum starej hudby, ktoré pod jeho vedením založilo v Bratislave dnes už úspešnú tradíciu medzinárodného festivalu Dni starej hudby. Peter Zajíček pôsobí externe pedagogicky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, na Univerzite Komenského v Bratislave, prednáša na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a intenzívne sa venuje aj muzikologickému bádaniu, ktorého výsledky prezentoval nielen na vlastných koncertných projektoch, na nahrávkach CD, ale aj na prednáškach v Bratislave, Paríži, Münsteri, Prahe, Košiciach. Úzko spolupracoval s Centrom barokovej hudby vo Versailles a so spoločnosťou barokového tanca L’Eventail. Ako sólista a umelecký vedúci súboru Musica aeterna spolupracoval prakticky so všetkými významnými interpretačnými osobnosťami starej hudby a ako hosť viedol súbory v USA, Francúzsku, v Rakúsku, v ľeskej republike a. i. V roku 1997 bol spoluzakladate?om hudobného združenia Albrecht Collegium a v roku 1999 založil súbor „Miméza“, neskôr festivalový orchester Apollo.

<<<