HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


POPIS PROJEKTU - OBSAH:


STRANA 1 --->

 • VÝCHODISKÁ A ODÔVODNENIE PROJEKTU
 • PROJEKTOVÉ CIELE
 • CIEĽOVÉ SKUPINY A PÔSOBENIE PROJEKTU NA CIEĽOVÉ SKUPINY
 • CEZHRANIČNÉ PÔSOBENIE AKTIVÍT
 • SYNERGIE
 • UDRŽATEĽNOSŤ CEZHRANIČNÝCH ŠTRUKTÚR, VZŤAHOV A AKTIVÍT
 • SPOLOČNÉ VYUŽITIE VÝSLEDKOV PO SKONČENÍ PROJEKTU

STRANA 2 --->

 • POPIS AKTIVÍT
  • TRI PRAKTICKÉ WORKSHOPY
  • JEDEN TEORETICKÝ WORKSHOP
  • MUZIKOLOGICKÉ SYMPÓZIUM NA MDW VO VIEDNI
  • SEMINÁR „PREZENTÁCIE-KONFRONTÁCIE“ NA HTF VŠMU V BRATISLAVE
  • VEDECKÝ VÝSKUM HTF VŠMU V BRATISLAVE
 • VÝSTUPY