HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


< OBSAH< STRANA 1POPIS PROJEKTU STRANA 2
POPIS AKTIVÍT

TRI PRAKTICKÉ WORKSHOPY
 • s rozdielnymi ťažiskami záujmu (klávesové nástroje, sláčikové nástroje, dychové nástroje, rôzne regionálne štýly, edičná prax atď.) v Schloss Hof, Eisenstadt, Trnava, Bratislava
 • vypracovávanie a diskusia o štýlovej interpretácii, správna interpretácia dobových ozdôb, kultúrno-historický kontext etc.
 • začlenenie tvorby z WEAM (Wiener Edition Alter Musik)
 • reálne nahrávanie situácia s vedúcim nahrávania a zvukových technikom
 • skúšky, generálne skúšky, koncert (s účastníkmi a lektormi)
 • diskusia o výsledkoch workshopu ako aj prepracovanie zvukových nahrávok
JEDEN TEORETICKÝ WORKSHOP
 • edičné zásady v diplomaticky presných tlačiach: nástrojové obsadenie, používanie kľúčov v notovom zápise, menzurálne znaky atď.
 • konjektúry vydavateľov v kritickej edícií
 • funkcionálny kontext, otázky predvádzacej praxe a interpretácie editovaných skladieb
 • záverečný koncert študentov a docentov
MUZIKOLOGICKÉ SYMPÓZIUM NA MDW VO VIEDNI
 • s účasťou dvadsiatich prednášajúcich muzikológov z Európy
 • témy: aktuálne otázky na tému interpretačnej praxe, vydávanie starej hudby, prezentácia muzikologického výskumu HTF VŠMU, prezentácia nových muzikologických výsledkov s dôrazom na tvorcov z cezhraničných regiónov (15. – 18. storočie)
 • záverečný koncert účastníkov workshopu a lektorov
SEMINÁR „PREZENTÁCIE-KONFRONTÁCIE“ NA HTF VŠMU V BRATISLAVE
 • Téma: „Prieniky slovenskej hudby v Európe a prieniky európskej hudby na Slovensku v 15. – 18. storočí.“
 • seminár s medzinárodnou muzikologickou účasťou
 • súčasťou seminára budú interpretačné ukážky študentov HTF VŠMU
VEDECKÝ VÝSKUM HTF VŠMU V BRATISLAVE
 • Cieľom výskumu je prispieť k detailnejšiemu zmapovaniu oblastí hudobnej kultúry na Slovensku v časovom horizonte 15. – 18. storočia s prienikom do hudby rakúskej proveniencie. Výskum rovnako poukáže na tvorbu menej známych skladateľských osobností ako aj na úzku prepojenosť hudobných centier Viedne a Bratislavy a stredoeurópskeho kultúrneho regiónu všeobecne. Cieľom je tiež akcelerovanie výskumu v načrtnutých oblastiach hudobnej historiografie ako aj kritické vydania kľúčových diel hudobnej kultúry na Slovensku.
VÝSTUPY
 • Zvukové a video nahrávky z workshopov, zborník zo sympózia vo Viedni, zborník zo seminára v Bratislave, monografia a dve kritické edície vedeckého výskumu HTF VŠMU (neziskové produkty).
<--- STRANA 1
<--- OBSAH