HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


< OBSAHPOPIS PROJEKTU STRANA 1 • STRANA 2 >
POPIS PROJEKTU

Projekt Accentus Musicalis sa vyvinul v M.A.E.D1. - vedeckom ústave Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (ďalej MDW). Je zameraný na vedeckú a umeleckú starostlivosť o šírenie starej hudby (15. - 18. storočie). Projekt prepája v oblasti vedy a vzdelávania aktivity MDW s aktivitami Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej HTF VŠMU) ako aj umelecké súbory Collegium musicum MDW a Musica aeterna, ktoré sa usilujú o zachovanie autentickej interpretácie starej hudby.

VÝCHODISKÁ A ODÔVODNENIE PROJEKTU

Vzdelanostná situácia je na univerzitách vo Viedni a v Bratislave pomerne vyvážená. Avšak záujem o autentickú interpretáciu starej hudby (15. - 18. storočie) sa nachádza len na periférii vyučovania. Séria workshopov realizovaná počas projektu je zameraná na priblíženie špecifických techník interpretácie starej hudby. Prínosy a know-how odborníkov na výučbu starej hudby z cezhraničných oblastí prinesú rentabilné výsledky. Vedecké bádanie ako aj umelecká interpretácia sú dva kľúčové piliere výkladu starej hudby.

PROJEKTOVÉ CIELE

Výchova odborníkov na starostlivosť a autentické šírenie starej hudby obzvlášť v regióne Viedeň - Bratislava. Vedecká univerzitná spolupráca významná pre kultiváciu kultúrneho dedičstva a európskej identity. Workshopy s rôznymi stredobodmi záujmu slúžiace k zvládnutiu štýlu a charakteru starej hudby. Reálne nahrávanie umožní študentom kontakt s najmodernejšou nahrávacou technikou.

CIEĽOVÉ SKUPINY A PÔSOBENIE PROJEKTU NA CIEĽOVÉ SKUPINY

Študenti, muzikológovia, hudobní teoretici, hudobní pedagógovia obidvoch univerzít, konzervatórií ako aj záujemcovia o umenie a kultúru. Všetky cieľové skupiny sa významne podieľajú na zachovávaní, pestovaní a autentickom šírení európskeho kultúrneho dedičstva 15. - 18. storočia. Prostredníctvom prenášania know-how špecialistov z cezhraničných oblastí si študenti výrazne obohatia svoju špecializáciu a posilnia vzájomné kontakty.

CEZHRANIČNÉ PÔSOBENIE AKTIVÍT

Cieľom je intenzívna vedecká a vzdelávacia kooperácia cezhraničných regiónov v oblasti starej hudby, ako aj vedecká diskusia, týkajúca sa edičnej praxe historických notových dokumentov. Cezhraničný kultúrny transfer zaistí trvalé pôsobenie aktivít.

SYNERGIE

Projekt sa usiluje v kultúrnom, pedagogickom a vedeckom sektore o prehĺbenie práce so starou hudbou a o dosiahnutie synergie s organizáciami a inštitúciami, ktorých poslaním je pestovanie starej hudby:

  • medzinárodný vedecký výskum v oblasti starej hudby (Medzinárodná spoločnosť pre hudobný výskum)
  • inštitúcie, podujatia, festivaly a umelecké súbory, ktoré sa starajú o zachovanie a popularizáciu starej hudby (napr. Innsbrucker Festwochen der alten Musik, Internationale Barocktage Stift Melk, Resonanzen - Wiener Konzerthaus, Trigonale - Kärnten, Musica Sacra - St. Pölten, des Centre de Musique Baroque Versailles, Holland Festival of Early Music Utrecht, Festival Wiener Klassik, Tage Alter Musik Sopron, Medzinárodné hudobné slávnosti Praha, Bach Tage Berlin, Barockfest Münster, Swedish Baroque Festival, Bratislavské hudobné slávnosti, Akadémia starej hudby Masarykovej univerzity v Brne, Musica Florea Praha, Czech Ensemble Baroque, Centrum starej hudby v Bratislave, festival Dni starej hudby v Bratislave)
UDRŽATEĽNOSŤ CEZHRANIČNÝCH ŠTRUKTÚR, VZŤAHOV A AKTIVÍT

Prostredníctvom prenášania know-how projekt Accentus Musicalis vyústi po svojom skončení do ďalších kooperácií. Dvojročná realizácia projektu posilní cezhraničnú spoluprácu pedagógov, vedcov, teoretikov a študentov a to nie len v oblasti starej hudby, ale hudobného umenia celkovo. Vďaka tejto spolupráci sa zaistia do ďalšej budúcnosti nové kooperácie cezhraničných oblastí.

SPOLOČNÉ VYUŽITIE VÝSLEDKOV PO SKONČENÍ PROJEKTU

CD a DVD z workshopov, zborník zo sympózia vo Viedni, zborník zo seminára v Bratislave, monografia a dve kritické edície HTF VŠMU (neziskové produkty) nebudú slúžiť len ako svedectvo o realizácii projektu, rovnako poslúžia zúčastneným súborom, študentom a vedcom v ich ďalšej kariére.

STRANA 2 --->
<--- OBSAH

1M.A.E.D. - Music Analysis and Exile Documentiation Research Center