HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


WIENER EDITION ALTER MUSIK

INGOMAR RAINER

Narodil sa v roku 1954 v Ossiach / Korutánsko. Pôsobí ako čembalista, organista, vedúci súboru, dirigent a vedec. Štúdium absolvoval na Hudobnej vysokej škole Viedeň, kde získal diplom v odbore koncertnej hry na organ a čembalo. Popri tom študoval na univerzite germanistiku a históriu (Mag. phil. 1979). Od roku 1979 vyučuje na Hudobnej vysokej škole, terajšej Univerzite hudby a výtvarného umenia vo Viedni Historické otázky interpretačnej praxe, čembalo, generálny bas, analýzu štruktúr, dejiny kultúry. V rokoch 1986-89 bol vedúcim triedy hry na organ a čembalo na Korutánskom štátnom konzervatóriu, v rokoch 1993, 1995 a 1997 prednášal Historické otázky interpretačnej praxe v Grazi. Od roku 2004 pôsobí ako riadny profesor pre historickú hudobnú prax na Viedenskej hudobnej univerzite v Rakúsku. Ingomar Rainer pravidelne hosťuje na kurzoch a workshopoch v Rakúsku, Taliansku a Japonsku. Venuje sa vedeckej činnosti, vydáva edície, články a recenzie. Je sólistom na koncertoch a na CD nahrávkach, pravidelne pôsobí ako komorný hráč, vedúci súboru a korepetítor v celej Európe, Škandinávii, Severnej Afrike, Južnej Amerike a Japonsku. Spolupracuje so známymi sólistami a rôznymi súbormi starej a súčasnej hudby (Wiener Akademie, Ensemble 20. Jahrhundert, a iné.). Je zakladateľom a vedúcim súboru „Studio da camera“, zostaveného z učiteľov, absolventov a študentov Viedenskej hudobnej univerzity. Súbor interpretuje starú i súčasnú hudbu na významných festivaloch doma a v zahraničí.

< zurück