HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


JANA GAJDOŠÍKOVÁ

Jana Gajdošíková vyštudovala Hudobnú vedu na Univerzite Palackého v Olomouci (Mgr. 2010) a Management v kultúre na Masarykovej univerzite v Brne (Mgr. 2011). Šk. rok 2007/2008 strávila na Jyväskylä´s University of Applied Sciences vo Fínsku, kde študovala hudobný management. Vo Fínsku súčasne pracovala v programe "European Degree in International Music Management" ako koordinátorka medzinárodných vzťahov pre Fínsko, Holandsko, Veľkú Britániu a Nórsko. V šk. roku 2009/2010 ziniciovala počas pracovnej stáže v organizácii exilarte.at vo Viedni vznik bilaterálneho rakúsko-slovenského projektu "Accentus Musicalis". Ďalšie pracovné stáže absolvovala vo "Filharmonii Brno" a v "Národním divadle Brno".

<<<<