HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


WORKSHOP SO ZAMERANÍM NA DYCHOVÉ NÁSTROJE

9. – 12. 3. 2011 Kaštieľ v Dolnej Krupej - Trnava / Slovensko
Deadline: 20.2.2011

PODMIENKY ÚČASTI NA WORKSHOPEHARMONOGRAMREGISTRÁCIA

Download Informácie a registrácia (PDF)


© Alena Krátka

Lektori  

Gertraud Wimmer priečna flauta
Emma Black-Davislim barokový hoboj
Katalin Sebella barokový fagot
Norbert Zeilberger čembalo a korepetície
Monika Knoblochová čembalo a korepetície

Nahrávací tím  

Michael Haas www.coralfox.com
Georg Burdicek www.tonzauber.com
Iby-Jolande Varga www.filmkunst.at

Najlepší účastníci workshopov vystúpia na workshopovom koncerte spoločne s umeleckými súbormi starej hudby Musica aeterna Bratislava a Collegium Musicum Viedeň. Koncert bude nahrávaný renomovaným medzinárodným nahrávacím tímom.

Podmienky účasti na workshope

Aktívna účasť na worskhope je podmienená znalosťou aspoň jedného diela z nasledovného výberu. Noty budú k dispozícii na požiadanie (info@accentusmusicalis.eu). Inštrumentálne party komorných skladieb budú prerozdelené lektormi pred začiatkom workshopu. Na workhop sa môžu zaregistrovať čembalisti, ktorí majú záujem študovať ensémblovú literatúru.


Diela s veľkým orchestrom

J. S. Bach: Suite Nr. 2 für Flöte, Streicher und B.c. in h-Moll
A. Marcello Konzert für Oboe, Streicher und B.c. in d-Moll
A. Vivaldi: Konzert für Fagott, Streicher und B.c. in d-Moll, RV 481
G. Ph. Telemann: Tafelmusik I: Ouvertüre für 2 Flöten, Streicher und B.c. in e-Moll (1.Teil)

Komorná hudba pre dychy, sólo husle a basso continuo

G. Ph. Telemann: Quartett für Flöte, Oboe, Violine und B.c. in G-Dur, TWV 43:G2
A. Vivaldi: Konzert für Flöte, Oboe, Violine, Fagott und B.c. in g-Moll, RV 105
J. Ch. Bach: J.Ch. Bach: Quintett für Flöte, Oboe, Violine, Violoncello und obligates Cembalo in D Dur Op. 22 Nr. 1
J. G. Janitsch: Quartett für Flöte, Oboe, Violine und B.c. in F-Dur op.6

Komorná hudba pre dychy a basso continuo

J. Ch. Pepusch: Konzert für 2 Flöte, 2 Oboen und B.c. op. 8/2
J. D. Zelenka: Trio für 2 Oboen und B.c. in g-Moll
J. E. Galliard: Sonate IV. für Fagott und B.c. in e-Moll
G.Ph.Telemann: Triosonate in d-Moll für Flöte, Oboe und B.c. (Essercizii musici 170)
G.Ph.Telemann: Quartett für 2 Flöte, 2 Fagotte und Cembalo in D Dur TWV 43:D2
G.Ph.Telemann: Trio für Flöte, Oboe und Basso continuo in e-Moll TWV 42:e2
 

TOP

HARMONOGRAM

09.03.2011

12:00 Príchod
13:00 Otvorenie & exkurzia kaštieľa
Workshop A
14:00 – 17:00
Workshop B
14:00 – 17:00
Workshop C
14:00 – 17:00

Workshop D
14:00 – 17:00

Gertraud Wimmer Traversflöte Emma Black-Davislim Barockoboe Katalin Sebella Barockfagott Norbert Zeilberger, Monika Knoblochová, Cembalo und Korrepetition
19:30 Koncert docentov

10.03.2011

Workshop A
09:00 - 12:00
14:00 – 18:00
Workshop B
09:00 - 12:00
14:00 – 18:00
Workshop C
09:00 - 12:00
14:00 – 18:00

Workshop D
09:00 - 12:00
14:00 – 18:00

Gertraud Wimmer Traversflöte Emma Black-Davislim Barockoboe Katalin Sebella Barockfagott Norbert Zeilberger, Monika Knoblochová, Cembalo und Korrepetition
Večer prebehne vyhlásenie účastníkov workshopového koncertu.

11.03.2011

Workshop A
09:00 - 13:00
Workshop B
09:00 - 13:00
Workshop C
09:00 - 13:00

Workshop D
09:00 - 13:00

Gertraud Wimmer Traversflöte Emma Black-Davislim Barockoboe Katalin Sebella Barockfagott Norbert Zeilberger, Monika Knoblochová, Cembalo und Korrepetition
14:00 -17:00 Generálna skúška
19:00 Koncert

12.03.2011

09:00 - 14:00 Evaluácia & prepracovanie nahrávky


TOP'