HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


Projekt Accentus Musicalis sa vyvinul v M.A.E.D1. - vedeckom ústave Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (ďalej MDW). Zaoberá sa vedeckou a umeleckou starostlivosťou a šírením starej hudby (15. – 18. storočie). Projekt prepája v oblasti vedy a vzdelania aktivity MDW s aktivitami Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej HTF VŠMU) ako aj umelecké súbory Collegium musicum MDW a Musica aeterna Bratislava, ktoré sa starajú o zachovávanie autentického šírenia starej hudby. >>>>


„Music has to resound, and great music does not belong to any one time (nor does any great art), but is valid as long as humans are human. It needs no updating —every generation must approach it anew. In music that is what we call 'performance practice.' It is something conveyed by knowledge, by doubt, by the understanding of the day — and by love. It is not so simple.”
Nikolaus Harnoncourt

A motto dedicated by Nikolaus Harnoncourt to the International Accentus Musicalis Symposium 2012, of which he is the artistic patron.
AKTUALITY:

Accentus Musicalis
Reinventing Europe

www.reinventing.eu


16.-18 April 2012, Wien (at)
Vedecké sympózium „O dejinách a prevádzacej praxi hudby 16. - 18. storočia v strednej a východnej Európe”

Univerzita múzických umení vo Viedni


7.-10. marec 2012, Bratislava (sk)
teoretické a interpretačné workshopy starej hudby

© archiv VSMU Vysoká škola múzických umení Bratislava / Slovensko

PUTOVNÁ VÝSTAVA
„Dva roky Accentus Musicalis”


12. február 2012 – 12. apríl 2012 (sk)
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
14. apríl 2012 – 7. máj 2012 (at)
Univerzita múzických umení vo Viedni


Meister der weiblichen Halbfiguren
Drei musizierende Damen, Niederlande um 1520/25
© Graf Harrach‘sche Gemäldegalerie, Rohrau
PREDCHÁDZAJÚCE UDALOSTI (2010)
PREDCHÁDZAJÚCE UDALOSTI (2011)

1M.A.E.D. - Music Analysis and Exile Documentiation Research Center