HOME & NEWS

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY

TERMÍNY PODUJATÍ & REGISTRÁCIA

FOTO & VIDEOGALÉRIA

PUTOVNÁ VÝSTAVA

PRESS INFO

POPIS PROJEKTU

PARTNERI

PROJEKTOVÝ TÍM

STRATEGICKÍ PARTNERI

IMPRESSUMINFORMÁCIE K
STIAHNUTIU


Projekt Accentus Musicalis sa vyvinul v M.A.E.D1. - vedeckom ústave Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (ďalej MDW). Zaoberá sa vedeckou a umeleckou starostlivosťou a šírením starej hudby (15. – 18. storočie). Projekt prepája v oblasti vedy a vzdelania aktivity MDW s aktivitami Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej HTF VŠMU) ako aj umelecké súbory Collegium musicum MDW a Musica aeterna Bratislava, ktoré sa starajú o zachovávanie autentického šírenia starej hudby. >>>>

AKTUALITY:


VÝSTAVA & FILM:
Accentus Musicalis medzi štyrmi najlepšími projektmi vo Viedni
24. októbra 2011 10 - 14 Uhr


Marx Palast, Maria-Jacobbi-Gasse 2, 1030 1030 Vieden
PUTOVNÁ VÝSTAVA
„Dva roky Accentus Musicalis”

9.11. 2011 - 31.01.2012
Prezentácia a vernisá výstavy:
16. november 2011 o 18:30


Haus der Musik, Viedeň


5. 10. – 31. 10. 2011 (sk)

Rakúske kulturne fórum v Bratislave
Bratislava, 4. júl 2011
Odovzdanie edície vedecko-kritických partitúr „Wiener Edition Alter Musik“ Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
PREDCHÁDZAJÚCE UDALOSTI (2010)


Meister der weiblichen Halbfiguren
Drei musizierende Damen, Niederlande um 1520/25
© Graf Harrach‘sche Gemäldegalerie, Rohrau
2012

7.-10. Marec. 2012, Bratislava (sk)
Workshop so zamerím na edičné zásady


17.-18. Apríl. 2012, Wien (at)
Vedecké sympózium
1M.A.E.D. - Music Analysis and Exile Documentiation Research Center